Beste relatie,

We naderen voorzichtig het einde van wat we inmiddels al een bewogen jaar mogen noemen gezien de ontwikkelingen wereldwijd. Een thema dat ons allemaal bezighoudt, is de ontwikkeling van de inflatie.

De stijging van diverse kosten is ook aan ons kantoor niet voorbij gegaan en bleek in 2023 zelfs hoger dan gedacht. Wij merken dit o.a. door een overspannen arbeidsmarkt en belangrijke leveranciers die gedurende het jaar meerdere prijsstijgingen doorvoeren, die soms oplopen tot wel 15%. Door deze almaar stijgende algemene kosten en personeelskosten zijn wij genoodzaakt onze tarieven te verhogen.

Omdat wij onze tarieven niet buitenproportioneel willen indexeren, hebben wij ons hierin ook laten adviseren door onze beroepsorganisatie (NBA) en onze backoffice Auxillium Adviesgroep.

Op basis hiervan zullen wij per 1-1-2024 onze (uur)tarieven met 7% indexeren en zullen wij in een aantal gevallen er ook niet aan ontkomen om de stijging van de externe kosten door te berekenen.

We gaan ervan uit dat we u met dit schrijven voldoende hebben geïnformeerd en danken u hartelijk voor het vertrouwen in ons kantoor. Heeft u onverhoopt toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met Arnold Wisselink AA of Karel den Haring RA.

Met vriendelijke groet,

Accountantskantoor Den Haring

Bron: | 17-11-2023