Kernwaarden.

People

Een prettige en veilige werkomgeving waar werknemers en cliënten worden geïnspireerd om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Planet

Het verschil maken door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, waarbij aandacht wordt besteed aan duurzaamheid.

Productivity

Het investeren in een effectieve, professionele en flexibele organisatie die snel op nieuwe ontwikkelingen kan inspelen.

Partners

Een succesvol netwerk van adviseurs, strategische partners en cliënten om met elkaar voortdurend toegevoegde waarde te creëren.

Portfolio

Een breed en gevarieerd aanbod van dienstverlening dat aansluit op de wensen van cliënten.

Payable

Dienstverlening tegen realistische- en transparante tarieven.

Kernwaarden.

Kernwaarden.

Disciplines.

Vanuit een transparante organisatie is het mogelijk om voor de klanten een combinatie van kwaliteit, flexibiliteit en klantgericht denken aan te bieden voor een acceptabele prijs, terwijl er toch een goede basis is voor de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten. Voor meer complexe problemen of indien de belangen zeer hoog zijn, kunnen wij door onze goede contacten met een netwerk van specialisten op afroep beschikken over de nodige kennis op het gebied van fiscaliteit, juridische zaken, verzekeringen, organisatievraagstukken en financieringen.

Belastingzaken

Iedere ondernemer of particulier heeft vaak te maken met belastingen en belasting-instellingen. Door een wirwar aan belastingregels, waaraan steeds wordt gesleuteld, is het vaak een tijdrovende bezigheid om zelf als ondernemer uit te zoeken welke specifieke regels voor u gelden.

Deze belastingregels spelen vaak een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen over investeringen, beloningen, auto wel of niet op de zaak, etc…

U kunt bij ons terecht voor advies dat is gebaseerd op kennis van zaken. Ook hebben wij in ons netwerk specialistische adviseurs die u kunnen helpen bij de problemen welke u als ondernemer op uw weg naar de top kan tegenkomen.

Voor de hieronder vermelde belastingzaken bent u van harte welkom op ons kantoor.

 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • dividendbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • inkomstenbelasting

Ook op het gebied van erfbelasting en schenkbelasting kunnen wij de ondernemer adviseren.

Loonadministratie

Voor elke onderneming met mensen in dienst is een goede loonadministratie van essentieel belang. Als wij uw loonadministratie verzorgen, kunnen wij u veel tijd en moeite besparen.

U kunt zelf bepalen welke van de volgende zaken wij voor u zullen verzorgen. Het kernpakket van een door ons verzorgde loonadministratie omvat:

 • loonstroken (bruto- nettoberekening)
 • aangifte loonbelasting
 • loonjournaalpost
 • vakantiegeld berekeningen
 • jaaropgaven

Steeds vaker doen onze klanten een beroep op ons om aanvullende werkzaamheden en formulieren te verzorgen, zoals meldingen aan het UWV en pensioenfondsen en vragen zij ons advies over bijvoorbeeld onkostenvergoedingen, privé gebruik auto van de zaak of de toepassing van de werkkostenregeling. Ook ondersteunen wij bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, beëndigingsovereenkomsten en contractverlengingen.

Kortom, een zo breed mogelijke ondersteuning op het gebied van personeelszaken zodat de ondernemer meer tijd overhoudt voor zijn kerntaken.

Financiële administratie

Hoe u een financiële administratie op de meest efficiënte wijze kunt opzetten en uitvoeren, kunnen wij u uitleggen, zodat uw administratie aan alle wettelijke bepalingen voldoet.

Ook kunnen wij als u wilt, aangeven hoe u uw administratie zodanig in kan richten dat u altijd de juiste informatie heeft, die voor u als ondernemer noodzakelijk is.

Uw financiële administratie moet geen blok aan uw been zijn; wel een hulpmiddel waar u altijd volledig op kunt vertrouwen, zodat u zich maximaal geconcentreerd en met correcte informatie kunt richten op uw voornaamste taak namelijk het ondernemen!

MKB-controller

Vanuit onze kennis en ervaring op financieel, fiscaal en administratief gebied, fungeren wij regelmatig als controller voor een groeiend aantal van onze klanten.

Het afronden van de administratie, het verzorgen van managementrapportages en het fungeren als klankbord voor de ondernemer is een rol die wij graag voor onze klanten vervullen, waarbij onze meerwaarde duidelijk naar voren komt.

Accountancy

Het samenstellen van uw jaarrekening en het afgeven van accountantsverklaringen beheersen we natuurlijk tot in de puntjes. Maar u mag van een modern kantoor als het onze meer verwachten:

wij geven managementondersteuning op tal van gebieden, zoals administratieve organisatie, inrichting van de administratie, investeringen, financiering, bedrijfswaardering, overname en bedrijfsopvolging, due diligence, management buy outs etc…

Wij staan u bij in gesprekken met bankiers en de belastingdienst.

Waar we onze energie ook aan geven, altijd staat het behalen van het optimale resultaat voor u als ondernemer voorop.

Disciplines.

Vanuit een transparante organisatie is het mogelijk om voor de klanten een combinatie van kwaliteit, flexibiliteit en klantgericht denken aan te bieden voor een acceptabele prijs, terwijl er toch een goede basis is voor de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten. Voor meer complexe problemen of indien de belangen zeer hoog zijn, kunnen wij door onze goede contacten met een netwerk van specialisten op afroep beschikken over de nodige kennis op het gebied van fiscaliteit, juridische zaken, verzekeringen, organisatievraagstukken en financieringen.

Belastingzaken

Iedere ondernemer of particulier heeft vaak te maken met belastingen en belasting-instellingen. Door een wirwar aan belastingregels, waaraan steeds wordt gesleuteld, is het vaak een tijdrovende bezigheid om zelf als ondernemer uit te zoeken welke specifieke regels voor u gelden.

Deze belastingregels spelen vaak een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen over investeringen, beloningen, auto wel of niet op de zaak, etc…

U kunt bij ons terecht voor advies dat is gebaseerd op kennis van zaken. Ook hebben wij in ons netwerk specialistische adviseurs die u kunnen helpen bij de problemen welke u als ondernemer op uw weg naar de top kan tegenkomen.

Voor de hieronder vermelde belastingzaken bent u van harte welkom op ons kantoor.

 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • dividendbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • inkomstenbelasting

Ook op het gebied van erfbelasting en schenkbelasting kunnen wij de ondernemer adviseren.

Loonadministratie

Voor elke onderneming met mensen in dienst is een goede loonadministratie van essentieel belang. Als wij uw loonadministratie verzorgen, kunnen wij u veel tijd en moeite besparen.

U kunt zelf bepalen welke van de volgende zaken wij voor u zullen verzorgen. Het kernpakket van een door ons verzorgde loonadministratie omvat:

 • loonstroken (bruto- nettoberekening)
 • aangifte loonbelasting
 • loonjournaalpost
 • vakantiegeld berekeningen
 • jaaropgaven

Steeds vaker doen onze klanten een beroep op ons om aanvullende werkzaamheden en formulieren te verzorgen, zoals meldingen aan het UWV en pensioenfondsen en vragen zij ons advies over bijvoorbeeld onkostenvergoedingen, privé gebruik auto van de zaak of de toepassing van de werkkostenregeling. Ook ondersteunen wij bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, beëndigingsovereenkomsten en contractverlengingen.

Kortom, een zo breed mogelijke ondersteuning op het gebied van personeelszaken zodat de ondernemer meer tijd overhoudt voor zijn kerntaken.

Financiële administratie

Hoe u een financiële administratie op de meest efficiënte wijze kunt opzetten en uitvoeren, kunnen wij u uitleggen, zodat uw administratie aan alle wettelijke bepalingen voldoet.

Ook kunnen wij als u wilt, aangeven hoe u uw administratie zodanig in kan richten dat u altijd de juiste informatie heeft, die voor u als ondernemer noodzakelijk is.

Uw financiële administratie moet geen blok aan uw been zijn; wel een hulpmiddel waar u altijd volledig op kunt vertrouwen, zodat u zich maximaal geconcentreerd en met correcte informatie kunt richten op uw voornaamste taak namelijk het ondernemen!

MKB-controller

Vanuit onze kennis en ervaring op financieel, fiscaal en administratief gebied, fungeren wij regelmatig als controller voor een groeiend aantal van onze klanten.

Het afronden van de administratie, het verzorgen van managementrapportages en het fungeren als klankbord voor de ondernemer is een rol die wij graag voor onze klanten vervullen, waarbij onze meerwaarde duidelijk naar voren komt.

Accountancy

Het samenstellen van uw jaarrekening en het afgeven van accountantsverklaringen beheersen we natuurlijk tot in de puntjes. Maar u mag van een modern kantoor als het onze meer verwachten:

wij geven managementondersteuning op tal van gebieden, zoals administratieve organisatie, inrichting van de administratie, investeringen, financiering, bedrijfswaardering, overname en bedrijfsopvolging, due diligence, management buy outs etc…

Wij staan u bij in gesprekken met bankiers en de belastingdienst.

Waar we onze energie ook aan geven, altijd staat het behalen van het optimale resultaat voor u als ondernemer voorop.

Ons team.

Karel den Haring RA

Karel is oprichter en vennoot van Accountantskantoor den Haring en (mede)verantwoordelijk voor de dagelijkse kantoorleiding. Karel is registeraccountant en hij is een aanspreekpunt voor alle voorkomende vragen van klanten.

De jaarrekening van een onderneming en alle bijbehorende fiscale en financiële zaken hebben geen geheimen voor hem. Karel heeft ruime ervaring met het ondersteunen en adviseren van klanten op allerlei gebied. De laatste jaren ligt zijn focus op het ondersteunen en adviseren van klanten op het gebied van:

 • Aan- en verkooptrajecten van ondernemingen
 • Bedrijfswaarderingen.
 • Bedrijfsopvolgingsregelingen.
 • Financieringsaanvragen.
 • Organisatiestructuren.
 • Ondersteuning van curatoren bij faillissementen.
 • Mediation van zakelijke geschillen.
 • Financiële, fiscale en estate planning

Arnold Wisselink AA

Arnold is vennoot van Accountantskantoor den Haring en (mede)verantwoordelijk voor de dagelijkse kantoorleiding. Arnold is Accountant-administratieconsulent en hij is een aanspreekpunt voor alle voorkomende vragen van klanten.

De jaarrekening van een onderneming en alle bijbehorende fiscale en financiële zaken hebben geen geheimen voor hem. Arnold heeft daarnaast ook specifieke ervaring met onder meer het ondersteunen en adviseren van klanten op het gebied van:

 • Aan- en verkooptrajecten van ondernemingen.
 • Bedrijfswaarderingen.
 • Bedrijfsopvolgingsregelingen.
 • Financieringsaanvragen.
 • Organisatiestructuren.
 • Ondersteuning van curatoren bij faillissementen.
 • Mediation van zakelijke geschillen.
 • Financiële, fiscale en estate planning.

Stefan Werner

Stefan begeleidt klanten die zelf hun financiële administratie verzorgen, ondersteunt hen bij het verzorgen van de periodieke belastingaangiften en stelt periodiek financiële rapportages / management overzichten voor zijn klanten op.

Daarnaast bereidt Stefan jaarrekeningen voor en ondersteunt hij de accountants met het afronden van de jaarrekening en de aansluitend te verzorgen stukken (notulen aandeelhoudersvergadering, publicatie bij het Handelsregister en de aangiften vennootschapsbelasting).

Jelle Zanen

Jelle begeleidt klanten die zelf hun financiële administratie verzorgen, ondersteunt hen bij het verzorgen van de periodieke belastingaangiften en stelt periodiek financiële rapportages / management overzichten voor zijn klanten op.

Daarnaast bereidt Jelle jaarrekeningen voor en ondersteunt hij de accountants met het afronden van de jaarrekening en de aansluitend te verzorgen stukken (notulen aandeelhoudersvergadering, publicatie bij het Handelsregister en de aangiften vennootschapsbelasting).

Ciska Nederlof

Ciska verzorgt voor MKB klanten en voor ZZP-ers het financiële traject van begin tot eind. Het verzorgen van de financiële administratie en alle daarbij behorende belastingaangiften (omzetbelasting, ICP opgaven) behoort tot haar dagelijkse werkzaamheden.

Tevens is zij voor haar klanten een aanspreekpunt voor allerlei vragen en stelt zij de jaarcijfers op, bespreekt deze met de klanten en verzorgt de bijbehorende aangiften inkomstenbelasting voor IB-ondernemers.

Angela Verweij

Angela is binnen ons kantoor verantwoordelijk voor de salarisadministraties van diverse cliënten. Zij ondersteunt de klanten onder meer bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, maar ook het voorbereiden van vaststellingsovereenkomsten.

Ook het berekenen van transitievergoedingen verzorgt zij voor haar klanten. In aansluiting hierop houdt Angela zich ook bezig met de advisering omtrent salarissen, pensioenen en HRM gerelateerde zaken.

Natalie Ambachtsheer

Natalie verzorgt voor de ondernemers met een BV het financiële traject van begin tot eind. Het verzorgen van de financiële administratie, het samenstellen van de jaarrekening, publicatiestukken en alle daarbij bijbehorende belastingaangiften (omzetbelasting, ICP opgaven, venootschapsbelasting) behoort tot haar dagelijkse werkzaamheden. Ook verzorgt zij de aangiften inkomstenbelasting.

Tevens ondersteunt zij Angela Verweij bij het verzorgen van de salarisadministratie van diverse cliënten.

Vacatures.

Allround boekhouder- Assistent Accountant

Accountantskantoor Den Haring is een accountantskantoor dat voor haar klanten in het midden- en kleinbedrijf diensten verricht op het gebied van Accountancy, Financiële administraties, Belastingadvies, Salarisadministraties, Consultancy en (Financieel) Advies.

(Gevorderd) Assistent Accountant

Accountantskantoor Den Haring is een regionaalaccountantskantoor dat voor haar klanten in het midden- en kleinbedrijf diensten verricht op het gebied van Accountancy, Financiële administraties, Belastingadvies, Salarisadministraties, Consultancy en (Financieel) Advies.

(Junior) Assistent Accountant

Accountantskantoor Den Haring is een accountantskantoor dat voor haar klanten in het midden- en kleinbedrijf diensten verricht op het gebied van Accountancy, Financiële administraties, Belastingadvies, Salarisadministraties, Consultancy en (Financieel) Advies.

Vacatures.

Allround boekhouder- Assistent Accountant

Accountantskantoor Den Haring is een accountantskantoor dat voor haar klanten in het midden- en kleinbedrijf diensten verricht op het gebied van Accountancy, Financiële administraties, Belastingadvies, Salarisadministraties, Consultancy en (Financieel) Advies.

(Gevorderd) Assistent Accountant

Accountantskantoor Den Haring is een regionaalaccountantskantoor dat voor haar klanten in het midden- en kleinbedrijf diensten verricht op het gebied van Accountancy, Financiële administraties, Belastingadvies, Salarisadministraties, Consultancy en (Financieel) Advies.

(Junior) Assistent Accountant

Accountantskantoor Den Haring is een accountantskantoor dat voor haar klanten in het midden- en kleinbedrijf diensten verricht op het gebied van Accountancy, Financiële administraties, Belastingadvies, Salarisadministraties, Consultancy en (Financieel) Advies.